Ortaçağda Müslüman devletlerinin Akdeniz’de korsanlık yapıp zapt ettiği gemilerin mürettebatını esir ve mallarını ganimet alması Müslümanlığa yakışır mı?
Normal şartlarda arada sulh anlaşmasının bulunmadığı devletler fiilen savaş halinde sayılır ve bunların malları ve canları hukuken koruma altında değildir. Bu sebeple birbirlerine saldırmaları, esir almaları, yağma etmeleri hukuken meşru görülmüştür. Zira aynısını onlar da yapmaktadır. Müslümanların elleri kolları bağlı oturması Müslümanlığa yakışmaz.


23 Nisan 2024 Salı
Alakalı Başlıklar