Yaşı ilerlemiş kimselerin kendisine aksettirilen meselelere, zamanın akışına intibak etmesi mümkün müdür?
İnsan beyninin öğrenme kapasitesi yirmi beşinden sonra hayli zayıflar. O yaşa kadar öğrendiği, öğrendiklerinin esasını teşkil ediyor. Ama 25 yaşından sonra öğrenmeye yavaş da olsa devam ediyor. 40 yaş her cihetten kemal yaşıdır. Bu yaştaki insanlar eğer akl-ı selim sahibi ise hadiseleri iyi anlar ve doğru muhakeme eder. Cenab-ı Peygambere nübüvvetin 40 yaşında bildirilmesi bu hakikate işaret eder. Eskiden 40 yaşına gelmeyen kişilere tevliyet-i umur (iş başına getirmek) pek tavsiye edilmezdi.


23 Nisan 2024 Salı
Alakalı Başlıklar