Muzaffer Ozak ehl-i sünnet miydi?
Bayezid’de Sahaflar Çarşısı’nda kitapçı dükkânı vardı. Kendisini defalarca gördüm ve dinledim. Pek çok zamane tarikat erbabı gibi Şii propagandasının tesiri ile Hazret-i Muaviye’nin çok aleyhinde idi. Buna çok kimse şahiddir.


23 Nisan 2024 Salı
Alakalı Başlıklar