Bir kimse bahçesini iki oğluna “bakın, mahsulünü de toplayıp satın” diye muvakkaten teslim etse, kız kardeşlerinin hakkı geçer mi?
Bir kimse malının mülkünü veya kullanılma hakkını dilediğine verebilir. Baba geri alana veya ölene kadar tasarruf iki kardeşindir.


23 Nisan 2024 Salı
Alakalı Başlıklar