Kağan ismi Türkçe midir?
Kağan kelimesinin etimolojisi üzerinde hayli münakaşa olmuştur. Bu kelimeyi en eski kullanan Siyenpilerdir. Siyenpiler Moğol-Tunguz kavmidir. Bunlardan Çinlilere, oradan da Türklere geçtiği anlaşılıyor. XIV. asra ait Dede Korkut kitabında geçer. Kağan arslan, öfkeli, kükreyen arslan manasına kullanılmıştır.


26 Şubat 2024 Pazartesi
Alakalı Başlıklar