Evrim (evolution) hipotezini, tekâmül faraziyesi diye tercüme etmek doğru mudur? Zira bu hipoteze göre canlılar hep mükemmele doğru gitmiş değildir.
Doğrusu tekâmül değil, tetavvur olup tavırdan tavıra dönmek demektir.


26 Şubat 2024 Pazartesi
Alakalı Başlıklar