Seyyid Abdülhakîm Arvasi hazretlerinin şu sözü ne manaya geliyor: Merkez-i daire-i iflas ve bi nevai ser şar-ı sahbay-ı hodgami ve na aşinai?
Bir üniversiteliye cevab risalesinde imza makamında kullandığı Farsça bir tevazu ibaresidir. İflas ve çaresizlik dairesinin merkezi, kendini ve başkalarını tanıyacak halde olmayan manasına tasavvufi bir beyittir. Merkez-i dâire-i iflâs ve binevai: Her şeyini kaybetmiş, tam iflasda olan, nasipsiz; ser şâr-ı şahba, ağzına kadar dolu kadeh, yani kendi derdine düşmüş; ve nâ âşinâî, her şeyden habersiz, kimseyi tanıyacak halde değil;


26 Şubat 2024 Pazartesi
Alakalı Başlıklar