Abdülmecid Efendi’nin ve sonra oğlu Faruk Efendi’nin Anadolu’ya geçip Ankara hareketine iştirak etmek istemelerinin sebebi ne olabilir?
Görünüşte Anadolu hareketini destekliyormuş imajını verebilmek, hakikatte ise giderek saltanat ve hilafetin aleyhine olacağı belli bulunan Anadolu hareketi kontrol altında tutabilmek veya yakınlık göstererek hışmına uğramamak için böyle bir teşebbüste bulundular. Ama muvaffak olamadılar. Faruk Efendi’nin Mustafa Kemal’e suikast tertipleyip hareketin başına geçmek veya padişah olmak gibi bir niyeti olduğu dedikodudan ibarettir. Bu hakikat ise, ileri görüşlü, ama realiteden habersiz bir şahsiyet olduğuna delalet eder.


19 Şubat 2024 Pazartesi
Alakalı Başlıklar