Hind-Avrupa ve Sami lisanlarında cinsiyet tefriki ve artikel vardır. Türkçe’nin de dahil olduğu Ural-Altay lisanlarında yoktur. Bunun sebebi nedir?
Sebebi bilinmiyor.


10 Şubat 2024 Cumartesi
Alakalı Başlıklar