Necmeddin Erbakan’ın Esad Coşan ile arasının açılması Humeyni’nin devrimini desteklediği için midir?
12 Eylül darbesinden evvel İskenderpaşa tekkesi şeyhi Zahid Kotku’nun, Erbakan’ın siyasetten uzak durmasını tavsiye etmesi soğukluk meydana getirdi. Zahid Efendi’nin vefatı üzerine Necmeddin Erbakan, tekkenin yeni şeyhi Esad Coşan’a mesafeli durdu. Sonradan Esad Efendi, İskenderpaşa’ya bağlı Hakyol Vakfı’nın imkanlarını, kendisine bağlı Milli Gençlik Vakfı’na kaydırmasından rahatsız olduğunu beyan etti. Bu, ipleri iyice gerdi. Siyasi İslam, İhvan çizgisinde olduğu gibi, İran’da da Humeyni ihtilalini her zaman açıkça desteklemiş, bu sebeple Türkiye’deki çoğu ehli sünnet cemaatler tarafından soğuk karşılanmıştır.


6 Şubat 2024 Salı
Alakalı Başlıklar