Mekke’den Medine’ye hicret hangi hükme istinad eder?
Resulullah Akabe biatinden sonra eshabına Medine’ye hicreti emretti. Eshab-ı kiram bölük bölük Mekke’den çıktı. Kendisi Mekke’de kalıp ilahi izni bekledi. Bu izin gelince Hazret-i Ebu Bekr ile beraber hicret etti. bunu takiben gelen ayet-i kerimeler, hicretin ilahi emir ve izin ile olduğunu, bir mecburiyet karşısında verilmiş hususi karar olmadığını göstermektedir.


6 Şubat 2024 Salı
Alakalı Başlıklar