İmam Ebu Hanife, İmam Cafer Sadık’tan ders aldı mı?
İmam Ebu Hanife’nin, Muhammed Bakır, Zeyd bin Ali ve Cafer Sadık ile görüştüğü, kendileriyle ilmî mübaheseler yaptığı sabittir. “(İmam Cafer ile geçirdiğim) iki sene olmasaydı Numan helak olurdu” sözü hakkında ihtilaf vardır. Şia kaynakları, siyasi davalarına İmam Ebu Hanife’nin karizmasıyla kuvvet vermek için, onun Zeyd, İbrahim, Nefsü’s-Zekiyye gibi Alevi isyanlarına destek verdiğini söyler. Annesinin Cafer Sadık ile evlendiğini söyler. İmam Cafer ile İmam Ebu Hanife hemen hemen yaşıttır. Bilindik Şii propagandasından ibaret bu gibi bilgiler bazı muahhar sünni kaynaklarına da kritik edilmeden alınmıştır. Bazı sünni kaynakları (mesela Tuhfe-i İsna-Aşeriyye) bunun iki sene değil iki sünnet olduğunu; Resulullah ve sahabenin sünneti kast edildiğini söyler. Arapçada sene ve sünnet aynı harflerle yazılır. Muhammed Ebu Zehre, İmam Ebu Hanife’nin İmam Cafer’den sadece üç rivayeti olduğunu söyler. Zâhidü’l-Kevserî, İrgâmü’l-Merîd kitabında, “İki sene olmasaydı Numan helak olurdu diye nakledilen sözü, mutemed hiçbir âlimin eserinde görmedim” der.


6 Şubat 2024 Salı
Alakalı Başlıklar