İlerde Türkiye’de şer’î hukuk bir nebze tatbik edilir mi?
Demokrasi ve insan hakları tam manasıyla yerleşip resmi ideoloji ve takıntılar terk edilince Türkiye’de yaşayan bütün din mensuplarının, ahval-i şahsiye davalarının kendi mahkemelerinde ve kendi dinlerinin hükümlerine göre hal olunması mümkündür. Nitekim Kanada, İngiltere, İsrail, Yunanistan, Tayland, Hindistan gibi ülkelerde böyledir. Türkiye, Arnavutluk ve eski Türk Sovyet cumhuriyetleri haricindeki Müslümanların ekseriyette olduğu bütün memleketlerde Müslümanların ve gayri müslimlerin kendi mahkemelerinde kendi hukukları tatbik edilir. Nihayet Mehdi aleyhirrahme zamanında tatbikat böyle olacaktır.


6 Şubat 2024 Salı
Alakalı Başlıklar