Ahmed Cevdet Paşa ve Mecelle’den Düsturlar kitabınızda “Borçlu borcunu ödediğini iddia etse, alacaklı da ödemediğine dair yeminde bulunsa, alacaklının sözü kabul edilir. Çünkü borçluluk asıldır” diyorsunuz. Bu suistimale sebep olmaz mı? Borçlu borcunu ödediği halde alacaklı yalan yere yemin etse ne olacak?
Borcumu ödedim demesi hukuken borcu ikrardır. Bu takdirde ödediğini ispatlaması icap eder. Şahit veya makbuz göstermesi lazımdır. Hukuk zahire itibar eder.


31 Ocak 2024 Çarşamba
Alakalı Başlıklar