İttihat ve Terakki’nin homojenleştirme çalıştırmaları olmasa Türkiye şu an Lübnan veya Bosna olurdu iddiasına ne dersiniz?
Bir ülkenin homojen olmasının iyi olduğu söylenemez. Böyle olmayan ülkelerdeki halk daha demokrat ve toleranslı oluyor. Türkiye’nin 100 yıldır yaşadığı siyasi, sosyal ve ekonomik problemlerin arkasında hep bu gibi faaliyetler yatar. Zulüm, baskı, haksızlık, yolsuzluk, yağma bir ülkeye saadet getirmez. Lübnan ve Bosna’nın bugün bu halde olmasının en mühim amillerinden biri Jön Türklerdir.


28 Ocak 2024 Pazar
Alakalı Başlıklar