İttihatçıların içinde istisnai ve müspet şahsiyetler kimlerdir?
İttihatçıların içinde müspet bir şahsiyet yoktur. Bu camiaya uzaktan yakından bir şekilde bulaşanlar, vatan, millet ve din için zararlı olmuşlardır. Tıpkı ağababaları masonlar gibi bir kısmı Batıcı, bir kısmı Türkçü, bir kısmı İslamcı, bir kısmı sosyalist olabilmektedir. Normalde bir arada beş dakika geçiremeyecek kişiler, bu dava uğrunda yekvücud olmakta beis görmemiştir. “Milletim nev-i beşerdir, vatanım rûy-i zemin” diyenlerden rahatsız olur; ama bunlarla aynı cemiyette bulunmaktan gocunmazdı. Fikret’i “Bir gün Allah’a söver; sonra bir az bol para ver; hiç utanmaz Protestanlara zangoçluk eder” diye hicveder; ama halifeye karşı beraber hareket etmekte mahzur görmezdi. Antranikle beraber Enver’e vurmam diyenler, Enver'in dini, millete zararının Antranikten fazla olduğunu düşünmez. İslamcılığına bakıp Said Halim Paşa’yı methedenler, 33 derece mason olduğundan habersiz görünür. Hepsi farklı renkle boyanmış, aynı maldan birer komitacıdır.


17 Ocak 2024 Çarşamba
Alakalı Başlıklar