Padişahların kullarım dediği bir millete Atatürk Efendiler diye hitap etti. Bu bile “kul”un “insan” olduğunu göstermez mi?
Kullarım tabirinin, vatandaşlarım, halkım manasına geldiğini herkes bilir. Kaldı ki tek parti devrinde “efendi” tabiri yasaklanmıştır. Anayasa mucibince, Türkiye Cumhuriyeti’nde “efendi” olamaz.


17 Ocak 2024 Çarşamba
Alakalı Başlıklar