Resulullah, İsmail aleyhisselamın soyundan geliyorsa nasıl Arap oluyor?
İsmail Aleyhisselam ve babası İbrani idi. İbraniler Sam evladından olup Araplarla akrabadır ve bugünki Yahudilerin atasıdır. İsmail, Yemen’den gelip Mekke’ye yerleşip Arap Cürhüm kabilesinden kız aldı. Bunlar Arab-ı aribe denilen Arap ırkının ikinci neslindendir. İsmail aleyhisselamın çocuklarından itibaren Arab-ı mustaribe denilen Arap ırkının üçüncü nesli meydana geldi. İshak aleyhisselamın evladı karışmadı ve olduğu gibi devam etti. Irklar birbirine karışır. Kavm için ırk tek ölçü değildir. Resulullah Arap olduğunu beyan buyurdu.


10 Ocak 2024 Çarşamba
Alakalı Başlıklar