Kıraati iyi bilmeyen bir kişinin evde eşine imam olup cemaatle kılması caiz midir?
Zevcesi ve çocukları da kıraat cihetiyle kendi gibiyse caizdir. Kıraati iyi olmayan kimse, devamlı camide cemaatle namaz kılmalıdır.


10 Ocak 2024 Çarşamba
Alakalı Başlıklar