Okuması yazması bile olmayan ilk müslüman Araplar, Kur’an ayetlerini nasıl anlayabilmişler?
Bunlar Arapça bilseler bile nassları anlamada âlimlere tabi olmuşlardır. Avamın Arap da olsa Türk de olsa altyapısı yoksa tefsir ve meal okuması mahzurludur.


2 Ocak 2024 Salı
Alakalı Başlıklar