Erkek hemşireye hemşir denir mi?
Hemşir Farsça süt kardeş demektir. Teorik olarak doğrudur. Fakat kullanılması adet olmamıştır. Türkçede hemşire kızkardeş demektir. Erkek hastaya kadınların hizmet etmesi yadırgandığı için, güya bunlara hemşire diyerek kötü gözle bakılmadığı anlatılmak istenmiştir. İlk hemşireler manastır rahibeleridir. Onlar birbirine hemşire (sister) der. Almanlar hemşireye schwester der ki kızkardeş demektir.


20 Aralık 2023 Çarşamba
Alakalı Başlıklar