Nisbet i'li isimler yerine, bu ismin fail hâli konulsa ne doğru olmaz mıydı?
Nisbet i’li isim, o mastara nispeti, ism-i fail ise, o işi yapan kişiyi ifade eder. Fethî, feth ile alakalı, ona mensup; Fatih ise fetheden demektir. Arada nüans vardır. Nisbet i’li isimde mana, faile nazaran daha zayıf gözükse de devamlıdır.


12 Aralık 2023 Salı
Alakalı Başlıklar