Selçuklular lalalara, atabey diyor. Hükümdar babası manasına gelmez mi?
Türkçe’de terkip, Arapça, Farşça ve Avrupa lisanları gibi ters değildir. Selçuklularda şehzadeleri hayata hazırlayan ve onunla valilik yaptığı vilayetlere giden tecrübeli devlet adamlarına atabey denirdi. Atabey, ata bigi, yani baba gibi demektir. Ata, Türkçe baba demektir.


19 Kasım 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar