Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Atatürk’ün hiç çocuğu olmadı mı?
Atatürk iki defa evlendi, ama bilindiği kadarıyla çocuğu olmadı. İlk karısı Fikriye’nin ailesi, ki aynı zamanda Zübeyde Hanım’ın ikinci kocası Ragıp Bey’in ailesidir, M. Kemal’in Diyarbekir’den getirdiği bilinen Ermeni asıllı evlatlığı Abdürrahim Tunçak’ın, Fikriye ile M. Kemal’in çocuğu olduğuna inanmaktadır. Çocuk, M. Kemal’e çok benzemektedir. Falih Rıfkı ve Rıza Nur’un da yazdığına göre, Atatürk gençliğinde belsoğukluğu geçirmişti. Karlsbad’a gidişi bu sebepledir. Amme efkarına böbrek diye anlatılmıştır. Numan Paşa tarafından tedavi edilmiştir. Atatürk’ün sol gözü ve kulağındaki rahatsızlığının da bununla alakası olabilir. Trablusgarp’ta bir kireç sıçraması sebebiyle sol gözünün rahatsızlandığı, bununla alakalı ameliyat olduğu meşhurdur. Fotoğraflardaki ayrı bakış bundan dolayıdır. Çektirdiği fotoğrafların çoğu bu sebeple rötuşludur. Belsoğukluğu geçirenler kısır kalır. Bu sebeple hemen tamamı kız olan evlatlıkları vardır. Bunları lise çağında evlat edinmiş, etrafındaki gençlerle evlendirmiştir. Bu hususta söylenenler ve gazetelerde neşredilenler dedikodudan ibarettir. Nitekim Norman Itzkowitz ve Vamık Volkan, Ölümsüz Atatürk kitabında diyor ki: “Gazi'nin bu genç kadınlardan bazılarıyla cinsel yakınlık kurduğu iddialarının doğruluğu ya da yanlışlığı hiçbir zaman saptanamamıştır.” Bu kitapta o tavrını aşırı dindar annesinin imajına reaksiyon olarak ve cemiyete numune teşkil edecek kızlar yetiştirme gayesine matuf verilir; ayrıca o zamanlarda balolarda kâfi miktarda kadın bulunmaması da bir sebep olarak gösterilir.


13 Kasım 2023 Pazartesi
Alakalı Başlıklar