666 sayısı neyi temsil ediyor?
İslamiyette sayılar hiçbir şeyi temsil etmez. Ezoterik kültürde deccali veya şeytanı temsil ettiğine inanılır. Nitekim Yeni Ahid’de Yuhanna’nın müşahedatında böyle anılmıştır.


13 Kasım 2023 Pazartesi
Alakalı Başlıklar