Kılıç hakkı olarak camiye çevrilen bir bina yıkılınca cami olması devam eder mi?
Eder. Vakfı varsa buradan, değilse, beytülmalden yaptırılır. Sadece bina değil, arsası da kılıç hakkıdır, yani ganimettir.


13 Kasım 2023 Pazartesi
Alakalı Başlıklar