Millet kelimesi, büyük insan kalabalığı manasını ne zaman kazanmıştır?
Siyaset bilimi ve felsefesine göre millet, mücerred bir mefhumdur. Son iki asırda büyük insan kalabalıkları ve bir ülkede yaşayan insan topluluğu için kullanılmaktadır. İslam kültüründe millet, aynı dine mensup kişileri ifade eder. Osmanlılarda 4 millet vardı: İslam, Rum, Ermeni ve Yahudi. Aynı ırktan geldiğine ve aynı kültüre mensup olduğuna inanan insanlar için kullanılması XIX. asırdır. Nation kelimesinin mukabili olarak. Nitekim vatan ile memleket kelimelerini evvelce insanlar, kendi köyü için kullanırken, sonradan muayyen sınırlar içindeki koca bir ülkeyi anlatmak için kullanılmaya başlamıştır.


5 Kasım 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar