Devşirme yazınızda, İslamiyetin zuhurundan sonra Hristiyanlığa giren halkların devşirildiğini söylemişsiniz. Arnavut ve Boşnakları da misallere katmışsınız. Halbuki onların bu dine girişi çok eskidir. Ne dersiniz?
Bu halklar arasında Hristiyanlığın miladi 4. asırdan itibaren girmeye başladığı söylenirse de, topluca Hristiyanlığa girişleri 10.asırdan itibarendir. Tarihte neyin doğru olduğu değil, o zamanki elitin nasıl bildiği mühimdir. Osmanlı elitleri böyle biliyormuş ki devşirme almışlardır.


5 Kasım 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar