Takvimde geçen Teşrîn Arapça mıdır?
Türkçe’de Teşrin ve Arapça’da Tişrin denir. Rumi takvimin Teşrinievvel ve Teşrinisani ismiyle iki ayı vardı. Süryanicenin atası olan Arami lisanında yedinci demektir.


26 Ekim 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar