İslam devleti ordusuna gayrı müslim asker alabilir mi ve gayrı müslim devlet ile ittifak yapabilir mi?
Caizdir. Asr-ı Saadette misalleri vardır. Resulullah, Mekke fethinden sonra Havâzin ve Sakif kabilelerine karşı Huneyn ve Evbâ gazvelerinde müşriklerle beraber hareket etti. Hudeybiye'de Huzaalılarla ittifak yaptı.


26 Ekim 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar