İsrail veya İsrail’in müttefiklerinin mallarını alıp satmak caiz midir?
Düşmana ve asilere harbde müslümanlar üzerine kullanacağı silah, barut, demir gibi malzemeyi satmak caiz değildir. Ama gündelik siyasetle ve dedikodularla firmaları boykot etmek caiz değildir. Bunların çoğu haksız rekabet maksadıyla ortaya atılmış uydurma haberlere ve menfi propagandalara dayanır. İslamiyetin ilk zamanlarında müşrikler müslümanları boykot ederek ezmeye çalışmıştı. Cenab-ı Peygamber’in böyle bir tatbikatı bilinmemektedir. Grev ve boykot sosyalist tarzı hareketlerdir. İslami olsaydı tarihte misalleri görülürdü. Bazen firmalar, rakip firmayı müşkül vaziyette düşürmek için el altından onun mamullerinin Yahudi malı olduğu gibi paylaşımlar yaparak halkı yanıltabiliyorlar. Son zamanda müslümanlar aciz ve zavallı bir halde oldukları, ellerinde hiçbir müeyyideleri bulunmadığı için Gandi gibi boykot yapıp psikolojik olarak kendilerini rahatlatıyorlar. Filistin’de Batı Şeria ve Gazze’de 25 senedir Coca Cola fabrikaları vardır, binlerce Filistinli aileye ekmek kapısı olmaktadır. Halide Edib anlatıyor: “Bosna-Hersek'in işgalinde Türkiye'de Avusturya malları boykot edilmiş; fesler umumiyetle Avusturya malı olduğu için herkes fes yerine yerli başlıklar giymeye başlamıştı. Tabii bu, yerli fes fabrikaları açılmaya sebebiyet verdi. Şimdi de (İtalyanların Trablusgarp'ı işgali üzerine) İtalyan olan her şeyi boykot edecektik. Herkes, makarna yemeyeceğim, İtalyan malı almayacağım, İtalyanca konuşmayacağım diye ant içip duruyordu. Bu da tabii Türkiye'de makarna fabrikalarının inkişafına yol açtı.” (Mor Salkımlı Ev)


26 Ekim 2023 Perşembe