İsrail başbakanının “Hamas’a karşı Yeşaya kehanetini göreceğiz” ifadesini nasıl anlamalıdır? Yeşaya Kehaneti nedir? Yahudiler için ne mana ifade etmektedir?
İşaya (Yeşaya) ME 7. asırda yaşamış bir Beni İsrail peygamberidir. Ahd-i Atik’te İşaya kitabı vardır. Burada Hazret-i Muhammed ve Mehdi’ye işaret eden ayetler de vardır. İşaya kitabının 60’ıncı babın 18'inci ayeti ve devamında yer alan ve kehanet denilen vahy, İsrailoğullarının düşmanlarına galip geleceğine, sulhün geleceğine, memleketin mamur olacağına dair uzun müjdelere delalet eder. Dünyanın her yerinde liderler kriz zamanlarında halkı motive etmek ve tek bir hedefe yönlendirebilmek için bu gibi dinî veya millî referansları kullanır. İç karartıcı zamanlarda bu gibi kehanetler, kahramanlık hikâyeleri, güzel vaatler ümit verir. Maşeri vicdanı tek bir hedefte teksif etmeye yardımcı olur. Ancak o zamanki düşman Asurlulardır. Kehanet, sıradan birini geleceğe ait tahminleridir. Bu yazılanlar doğru ise, İşaya’ya vahyi bildirir.


26 Ekim 2023 Perşembe