Uydurukçaya karşıyım, lakin günümüzde Fransızlar bile çok yakını olan İngilizcenin diline girmemesi için bazı tedbirler almaktadır. Bugün ecnebi orjinli kelimelerin Türkçe karşılıkları türetilmeli mi?
Lisan canlıdır. Kendiliğinden inkişaf ve tekamül eder. Müdahale etmemelidir. Ecnebi kelimelerin bir dile girmesinden tabii şey olamaz. Hele buluşlar o ismiyle bir dile girer. Artık global bir dünyada yaşanıyor. Selfi diye Türkçe’ye giren kelimeye özçekim gibi saçmalıklar türetmeye çalışmak abestir. Ama halk vicdanı buna bir kelime bulur ve kendiliğinden intişar ederse, kimsenin bir şey diyeceği olmaz. Arapça, sahih bir şekilde kelime türetmeye en elverişli lisan olduğu halde, telefon, televizyon, kompütür gibi buluşlar orijinal adıyla söylenir; Arapça’dan türetilen kelimeleri kimse kullanmaz, hatta anlamaz. Mizya yerine radyo, mirnah yerine tilfaz, hatif yerine tilfon, hasub yerine kompütür derler.


7 Ekim 2023 Cumartesi
Alakalı Başlıklar