Ancak ailesi nüfuzlu, soylu ve zengin olanların akademisyenlik mesleğine girebildiği doğru mudur?
Akademisyenlik eskiden beri zahmetli, entelektüel altyapı icap ettiren ve parası az bir iştir. Bu sebeple öteden beri muayyen ailelerin mensupları tarafından icra edilmiştir. Son 30-40 senedir bu tamamen değişmiştir. Nitekim Almanya ve Fransa’da ancak soylular veya subay çocukları subay olabilirdi. Hakimlik mesleği de böyleydi.


7 Ekim 2023 Cumartesi
Alakalı Başlıklar