Ehl-i beytte Muaviye isminin konduğu doğru mudur?
Doğrudur. Mesela Abdullah bin Cafer bin Ebi Talib’in oğlunun ismi Muaviye’dir. Haşimiler ve Emeviler arasında tarihi düşmanlık hep dile getirilse de, doğru değildir. Birbirleriyle dostluk yapmış, evlilikler yapmışlardır. Hatta Haşimilerden bazısı, siyasi olarak da Emevileri desteklemiştir. Hazret-i Ali’nin biraderi Akîl, Halife Muaviye’nin yanında idi. Abdullah bin Cafer de halifelik mücadelesinde Hazret-i Hüseyn’i desteklememiştir. Ama Şii propagandaları bütün bunların üstünü örtmüştür.


7 Ekim 2023 Cumartesi
Alakalı Başlıklar