Bidat ehli, mürted veya fasıklarla muamele yapmak caiz midir?
Kul hakkına ve şer’î hükümlere riayet kaydıyla bu zamanda herkesle muamele yapmak caizdir.


10 Eylül 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar