Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Hadis kitaplarında sahih hadis-i şerifler var. Ama fıkıh kitaplarında bunlarla amel edilmiyor. Bunun sebebi nedir?
Hadis-i şeriflerin muhatabı müçtehitlerdir. Onlar bu hadis-i şerifleri çeşitli cihetlerden değerlendirip stilize hükme varırlar. Avam buna itibar eder. Bu hadis-i şerif mensuh olabilir. Umumi veya hususi olabilir. Manası açık görünse bile müphem olabilir.


7 Eylül 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar