Müşrik kadınla evlenmek caiz olmadığı halde, Hazret-i Ali Ebu Cehl’in kızı ile nasıl evlenmek istemiştir?
O zaman bu evlilik yasaklanmamıştı. Ebu Cehl'in kızı o zaman Müslüman olmuş olabilir. Aynı hüküm Resulullah’ın kızı Zeyneb için de caridir. Ebul-As, evlendiğinde putperest değil, Hanif inancına sahip idi. Müslüman olmadı. Resulullah kızını geri çağırdı. Sonra müslüman olunca tekrar evlendiler.


7 Eylül 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar