Darülislamda ateistlerin İslam şeriatine tabi tutulmalarının hikmeti nedir?
Yahudi ve Hristiyanların muharref de olsa kitapları ve şeriatleri vardır. Ateist ve putperestlerin yoktur. Bu sebeple hukuki meselelerde bunlara İslam şeriati tatbik edilir.


7 Eylül 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar