Arap alfabesinde sesli harf sayısının az olması sebebiyle bazı kelimelerin yanlış okunduğu ve birbiriyle karıştırıldığı doğru mudur?
Doğru değildir. Ne Latin, ne Kiril, hatta ne de Japonlar için Çin alfabesi millidir. Sesli ve sessiz harf tefriki Latin alfabesine göredir. Arap alfabesi bambaşka sisteme sahiptir. Bin yıldan fazla bir zaman Türkçe ile imtizaç etmiştir. Dünyanın en üstün alfabelerinden biri olan Arap alfabesi, Türkçe için kafidir. Sadece Türkler değil, Farslar, Afganlar, Hindliler, Malayalılar, Kafkasyalılar bu alfabeyle yazmış çizmiştir. Verdiğiniz misaldeki gel, kel ve gül kelimelerinin aynı yazıldığı doğru değildir. Farklı yazılır. Latin alfabesiyle yazılan Türkçe’de çok fazla problem vardır. “Karı severim” cümlesinde, yağan kar mı, ticarette elde edilen semere mi, kadın mı kast ediliyor? Bunu düzeltmenin de imkânı yoktur. Mesela Oğuz Türkçesi’nde sağır nun diye bilinen bir harf vardır. Telaffuzu nğ gibidir. Donğuz (domuz), gönğül (gönül) gibi. Rumeli şivesinde olmadığı için Atatürk alfabeye almamıştır. Bu sebeple doğru yazılamamakta ve okunamamaktadır. Bugünki Türkiye Türkleri, Latin alfabesi sebebiyle konuştuğu gibi yazmamakta, yazdığı gibi konuşmaktadır. Şimdiki zaman kipindeki -yorum eki de böyledir. İnce kalın harf ayrımı olmaması ve uzun hecelerde uzatma işaretinin yaygın olarak kullanılmaması Latin-Türk alfabesinin en büyük eksikliğidir. Hatta kalın harflere şapka getirildiğinde ince okunması da mümkündür. Mesela ikametgah, erkan... Avrupa lisanlarında da buna benzer problemler vardır. Kimse alfabesini suçlamaz. İngilizce, ortografisi fonemik olmadığı için belki yazılışı telaffuza göre en zor lisanlardandır denebilir. Ama kimse zorluğundan şikayetçi olmuyor. Şu kelimeler aynı yazılır, farklı okunur: Lead (Led) = Kurşun, Lead (Lid) = Öncü, Lead (Lid) = Rehberlik etmek, Lead (Lid) = İşaret. Bow (Bov) = Yay, Bow (Bav) = Eğilmek. Read (Rid) = Okumak, Read (Red) = Okundu/Okunmuş. Bir de neteronim, yani yazılışı aynı olup telaffuzu farklı olan kelimeler vardır: Live (Liv) = Yaşamak, Live (Layv) = Canlı. Böyle çok misal vardır. İmla sistemi zor olanın, entelektüel sınıfı daha rafine olur. Arap alfabesinden şikayetçi olanların maksadı ise ideolojiktir.


7 Eylül 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar