Osmanlılar zamanında talebeye medresede senelerce Arapça öğretilir; karşılarına bir Arap çıkarsa apışıp kalır, söylediğini anlamaz ve tek kelime bile edemezlermiş. Bu doğru mudur?
Lisan öğrenmek, anlamak, konuşmak ve yazmak üzere 3 kısımdır. Lisan bir kabiliyet meselesidir. Herkes lisan öğrenemez. Her öğrenen konuşamaz. Her konuşan da yazamaz.


7 Eylül 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar