Hakiki Türkçe için hangi kitapları esas almalıdır?
Hakiki Türkçe’den kastınız uydurukça kelimelerden ari bir Türkçe ise, bunun için elinizden muteber bir lügat düşmemelidir. Ama bu da kifayet etmez. Türkçenin gramerini doğru öğrenmelidir. Eski harfleri ve imlayı tanımalıdır. Bunun için bu alfabeyle yazılmış romanlar, hikayeler okumalıdır. Lisan davasına dair yazılmış kitapları okumalıdır. (Peyami Safa, Osmanlıca Türkçe Uydurmaca; Nihad Sami Banarlı, Türkçenin Sırları; Abdurrahman Acer, Türkçenin Müdafaası; Agah Sırrı Levend, Türk Dilinin Gelişme ve Sadeleşme Evreleri; Kadir Mısıroğlu’nun 1000 Kelimeyi Boykot gibi) Refik Halid gibi Türkçe’yi iyi kullanan muharrirleri okumalıdır. Merak, heves ve imkânı çerçevesinde kafalar bulanmadan evvel yazılmış kitapları okumalıdır.


7 Eylül 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar