Bu devirde birisi kendisinin mutlak müctehid olduğunu söyleyebilir mi?
Dört mezhebin ittifak ve ihtilaf ettiği meseleler hilafında kimse hüküm veremez, icmaya aykırı olur.


11 Ağustos 2023 Cuma
Alakalı Başlıklar