Fırat Nehri'nin batısı kamilen Diyar-ı Rum iken Osmanlılar, neden sadece Sivas ve Amasya havalisine Rum vilayeti diyorlar?

Araplar Malatya'ya kadar geldiler. Sonraki ilk vilayet Sivas vilayeti idi ve bu sebeple buraya Rum vilayeti, yani Roma ülkesi dediler. Bu isim yerleşti.
28 Haziran 2023 Çarşamba
Alakalı Başlıklar