İsmi Tayfur olanlara neden Bayezid diye hitap ediliyor?

Bayezid, Ebu Yezid, yani Yezid’in babası demektir. Bayezid-i Bistami’nin ismi Tayfur olduğu için, ismi Tayfur olanlara, Yezid diye oğlu olmasa da mecazen böyle lakap takılır. Nitekim ismi Yakub olana Ebu Yusuf, Davud olana Ebu Süleyman demek adet olmuştur. Ebu Yezid aynı zamanda bereket babası manasına gelir. 
4 Haziran 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar