İki kızı olan ve kardeşlerine miras kalmasını istemeyen kimse ne yapar?

Kanunen hakları olmasa da, şer’en müslüman kardeşlerin hakkı vardır. 2/3 kızlara, gerisi kardeşlere geçer. Bu kişi bütün malını, çok düşük bir bedelle de olsa, iki kızına satar. İki kız o malda ortak olur. Teslim lazım değildir. Kızları kendisine kullanma izni verebilir. 
4 Haziran 2023 Pazar
Alakalı Başlıklar