Osmanlılarda casusların papaz kılığına girip haç takarak yeri geldiğinde şarap içtiği doğru mudur?

Böyle bir şey yoktur. Klasik devirde sivil istihbarat işi tüccar, denizci gibi kişilerden, askeri istihbarat ise, akıncılardan elde ediliyordu. 
29 Mayıs 2023 Pazartesi
Alakalı Başlıklar