İnsanlar verdikleri reyden dolayı ahirette mesul müdür?

Laik düzende rey vermek pratik maksatlarla yapılan bir iştir. Rey verenler, dünya görüşlerine göre doğru buldukları yere verirler. Rey verdikleri kimse, mesela dindar olmasa bile, onun dindarlara hürriyet vereceğine inanmak veya rey vermediği kimse dindar olsa bile, itikadı bozuksa, İslamiyet'e zarar vereceğini düşünerek rey vermese caizdir. İnsanlar verdikleri reyden değil, kalplerindekinden ve zihindekilerinden mesul olacaklardır.
29 Mayıs 2023 Pazartesi
Alakalı Başlıklar