Mâlikî mezhebine göre ihtilâmı hatırlayarak veya hatırlamayarak meni, mezi, vedi görülmesi ve bunların her birinde veya ikisinde şüphe edilmesi hâlinde guslün icab etmesi hususu nasıl cereyan eder?
İhtilâm olduktan sonra uykusundan uyanan bir kişi iç çamaşırında, vücudunda veya tenasül organının dışında ıslaklık görürse gusül yapması gerekir. Ancak bu ıslaklığın menî olmadığına kesin kanaat hâsıl olursa gusletmesi gerekmez. Ama bu ıslaklığın menî mi, mezî mi, vedî mi olduğunda şüpheye düşerse uykuda lezzet duyduğunu hatırlayıp hatırlamamasına bakmaksızın gusül yapması farz olur.


21 Aralık 2012 Cuma
Alakalı Başlıklar