Nisaiye ameliyatı olup, devamlı kan gelen bir kadının hiç temiz günü olmuyor. Bu kadın gusl bakımından Mâlikî mezhebini taklit ediyor. Bu kadının hayz hâli ameliyattan önce hep 7 gün hayz, 32 gün temizlik idi. Bu kadın nasıl hareket eder?
Maliki mezhebine göre, mu'tade (âdeti olan) bir kadından kan devam üzere gelir ve kanın hayz kanı olduğunu bilirse bu kan hayzdır. Kanın hayz kanı olduğu, koku, renk, kıvam veya akarken duyulan acı gibi yollarla bilinebilir. İki hayz arasında en az 15 gün olacağı dikkate alınmalıdır.
1) Kadın, gelen kanın hayz olduğunu ayırd edemiyorsa, bu kan istihâza (hastalık kanı) kabul edilir; böylece kadın temizdir.
2) Kanların hayz veya istihâza olduğunu birbirinden ayırd edebilen kadın, âdetine göre hareket eder. Ancak akan kanın hayz vasfı devam ederse, âdetinin üzerine üç gün daha bekler. Bu üç günde hayz vasfı olan günler, hayz âdetine eklenir ve hayz âdeti değişir.

Âdeti 7 gün hayz, 32 gün temizlik olan bir kadın,
- Gelen kanların hayz veya istihaza olduğunu ayırt edemiyorsa: Malikiye göre bu hal müddetince hep temiz kabul edilir. Ancak Hanefi mezhebine göre 7 gün hayz 32 gün temizlik tatbik edilir. Hanefî mezhebine göre 7 gün hayz olan günlerde kılmadığı namazları, Mâlikî mezhebine göre bu günler temiz olduğundan, kaza eder.
- Gelen kanların hayz veya istihaza olduğunu ayırt edebiliyorsa: 2. madde anlatılanlara göre hareket eder.
21 Aralık 2012 Cuma
Alakalı Başlıklar